Koksmessen

Kai
Shun Premier Tim Mältzer Broodmes 23 cm
219,00
Kai
Shun Premier Tim Mältzer Koksmes 15 cm
219,00
Kai
Shun Premier Tim Mältzer Koksmes 15 cm
195,00
Kai
Shun Premier Tim Mältzer Messenset TDM-1701 + TDM-1702
345,00
Kai
Shun Premier Tim Mältzer Messenset TDM-1701 + TDM-1706
355,00
Kai
Shun Premier Tim Mältzer Minamo Officemes 9,0 cm
175,00
Kai
Shun Premier Tim Mältzer Minamo Santoku 18,0 cm
275,00
Kai
Shun Premier Tim Mältzer Minamo universeelmes 15,0 cm
199,00
Kai
Shun Premier Tim Mältzer Nakirimes 14 cm
215,00